vaihdetaanko vaihdetta?

Esimies ja johtaja, mikä on seuraava askel tai hyppy, joka sinun täytyy ottaa päästäksesi seuraavalle tasolle omassa tekemisessäsi? Vaihteen vaihtaminen on aktiivista vastuunottamista omasta kasvuprosessista. Puhutaan vertikaalisesta kehittymisestä ja oppimisesta, jossa koko johtajuuskapasiteettisi otetaan käyttöön. Tässä prosessissa ihmisen ajattelu muuttuu ja tietoisuus omista toimintatavoista syvenee sekä vastuu operatiivisesta johtamisesta kirkastuu.