Sari Ajanko

Leadership Coach - Johtaminen, moninaisuus ja itsetuntemus

Valmennan johtajia, jotka haluavat nähdä sen, että heidän omalla persoonallaan ja kyvyllään ottaa muut mukaan on ratkaiseva merkitys. Valmennan johtajia, jotka miettivät, miten tämä käytännössä voisi tapahtua. Monet johtajat ovat jo havainneet että oma näkökulma on jossain määrin rajallinen ja että menestyksekkäin on se johtaja, joka pystyy kokoamaan itseään täydentävän tiimin.


Kirjani Moninaisuuden johtaminen – ytimessä johtajan itsetuntemus käsittelee näitä teemoja. Tavoitteenani on syventää diversiteettikeskustelua sille tasolle, jonka uskon olevan ratkaisevin: näkymätön, persoonien erilaisuus. Siihen kuuluvat mm. ajattelutavat, luontaiset taipumukset, arvot, preferenssit, näkökulmat ja motivaatiotekijät. Sanalla moninaisuus haluan kuvata asian kahta puolta: haasteita ja mahdollisuuksia.

Erityisosaamistani on auttaa asiakastani sijoittamaan itsensä sellaiselle kartalle, joka sisältää sekä omat vahvuudet että myös omat ”yliviljellyt” teemat tai alikäytössä olevat alueet. Asiakkaani kertovat usein siitä, miten paljon pysähtymisestä sai voimaa ja miten helpottavaa oli ymmärtää, ettei parempiin tuloksiin päästäkseen tarvitsekaan muuttaa omaa persoonaa. Tarvittiin ehkä vain pientä – mutta sitäkin olennaisempaa – hienosäätöä ja kykyä toimia tietoisemmin. Saan palautetta kyvystäni johdattaa asiakkaitani kytkeytymään syvään viisauteensa ja löytämään niin omat lahjansa kuin myös uudenlaista joustavuutta.

Valmennustyöni perustana ovat pitkä kokemukseni johtajana kansainvälisessä yrityksessä ja sittemmin myös valmennusalalla. Liikkeenjohdollisen tutkinnon (B.Sc. in Hospitality Management) lisäksi olen opiskellut paljon työn ohella. Ensin omaan johtajana kehittymiseeni liittyen ja sittemmin valmentajana Jo ennen coaching-polulle lähtemistä valmistuin NLP-kouluttajaksi, johdon työnohjaajaksi ja narratiiviseksi enneagrammiohjaajaksi. Olen International Coach Federationin (ICF) sertifioima Professional Certified Coach (PCC). Toimin myös useita vuosia coaching-taitojen kouluttajana BCI Business Coaching Institutessa.

Viimeisin oman kouluttautumisen alue on kehotietoisuuden menetelmä nimeltä WholeBody Focusing. Koulutamme tätä voimallista läsnäolon, intuition ja suhteessaolemisen menetelmää yhdessä puolisoni Jim Grantin (Executive Coach, PCC) kanssa niin johtajille kuin myös ammatticoacheille.

Itsetuntemusmatkalle ja ympärillä olevan moninaisuuden tarkasteluun tuon mielelläni mukaan malleja, jotka auttavat tarkastelemaan omaa tapaa katsella maailmaa. Työskentelyä vauhdittamassa voivat olla esimerkiksi Personal Resilience Inventory, Emotional and Social Competency Survey, Team Synergy, Workplace Big Five Profile, Global Leadership Profile ja Spiritual Intelligence Assessment.

Toivon kohtaavani matkalla johtajia, jotka ovat valmiita tarkastelemaan omaa vaikutustaan. Tunneälyä kannattaa kehittää. Se on merkittävin tekijä, kun tarkastellaan sekä johtajien omaa että heidän johtamiensa yritysten menestystä.

 

[booked-calendar calendar=33]